මීරිගම,බාදුරාගොඩ පිහිටි අලුතෙන…

, , Leave a comment

මීරිගම,බාදුරාගොඩ පිහිටි අලුතෙන් ඉදිකළ මෙම නිවස,කුලියට දීමට ඇත.
පල්ලෙවෙල දුම්රිය ස්ථානයට 04 කි.මි.
විදුලිය,ජලය ඇත.
No key money.
Month Rental only.
Rs.12,000
අමතන්න.
0779510994

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම