මීරිගම,වලව්වත්තේ ,එක්සත් නිවාස…

, , Leave a comment

මීරිගම,වලව්වත්තේ ,එක්සත් නිවාස සංකිර්ණය අසල පර්චස් 10 ඉඩම් කැබැල්ලක් හැකි ඉක්මනින් විකිනිමට ඇත.
පර්චස් 01ක් ලක්ෂ 2.
විමසන්න -0772278060

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම