මීරිගමින් ගාල්ල/මාතර ට හයිවේ බ…

, , Leave a comment

මීරිගමින් ගාල්ල/මාතර ට හයිවේ බස් තියෙන වෙලාවන් දන්න කෙනෙක් ඉන්නවද? ඉරිදටත් ඒ බස් වැඩද?

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම