මීරිගමින් ලක්ෂයක් දී ඉඩමක් ඔබේ…

, , Leave a comment

මීරිගමින් ලක්ෂයක් දී ඉඩමක් ඔබේම කරගන්න
ඉතිරිය පොලියක් නැතුව ගෙවන්න ගන්න
අදම අමතන්න
☎ 0706944238

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම