මීරිගම අද දීර්ඝ විදුලි කප්පාදු…

, , Leave a comment

මීරිගම අද දීර්ඝ විදුලි කප්පාදුව කලින් දැනුම් දීමක් සිදු කලාද? උදෑසන සිටම විදුලිය නොමැති ප්‍රදේශ මොනවාද?

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම