මීරිගම අධිවේගී පිවිසුමට 1 Km ද…

, , Leave a comment

මීරිගම අධිවේගී පිවිසුමට 1 Km දුරින් කදන්ගමුව පාසල ආසන්නයේ පර්චස් 17 ක් විශාල නේවාසික ඉඩමක් විකිණීමට ඇත..
0718079332

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම