මීරිගම අධිවේගී පිවිසුමට 2.5 km…

, , Leave a comment

මීරිගම අධිවේගී පිවිසුමට 2.5 km දුරින් , අධිවේගී මාර්ගය පෙනෙන මානයේ තාරපාර අසල පිහිටි පර්චස් 30 ක ඉඩම වහාම විකිණේ. විමසීම් – 0718187995.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම