මීරිගම අධිවේගී පිවිසුමට 500m ආ…

, , Leave a comment

මීරිගම අධිවේගී පිවිසුමට 500m ආසන්නයෙන් පර්චස් 25ක ඉඩමක් සහ අඩක් නිම කල නිවසක් විකිණීමට ඇත. ලක්ෂ 70. මිල ගණන් කතා කර ගත හැක. විදුලිය ලබා ගෙන ඇත. නිරවුල් ඔප්පු. විස්තර සදහා අමතන්න 07573525530

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම