== මීරිගම අධිවේගී මාර්ගයට ඉතාම…

, , Leave a comment

== මීරිගම අධිවේගී මාර්ගයට ඉතාම ආසන්නව , ගිරිඋල්ල මීරිගම මාළදෙනිය පාර …..
999 බස් පාරටම මුහුණලා …..
කිතළවලාන පිහිටි …
පර් පර් 21.5 වටිනා ඉඩම සහ අංගසම්පූර්ණ නිවස ,
Bed rooms – 3 ,නිදන කාමර 3
Living room 1, සාලය…
Dining room – 1, කෑම කාමරය ..
Wosh room 2 , ඇතුළත වොෂ් රූම් 1
, පිටත 1 ,
සිවිලිම සහ ටයිල් නිමාව …
ඉඩමේ දෙපසකින් තාප්පය සහිතව …
විදුලිය සහ ලිං ජලය …..
බැංකු ණය ලබා ගත හැකි නිරවුල් ඔප්පු සහ අනුමත ප්ලෑන් …..
ව්‍යාපාරික කටයුතුවලට ද ගැලපෙන ප්‍රධාන මාර්ගයට සම්බන්ධ වටිනා පරිසරය…
ඉක්මනින් මිළදී ගන්නා අයෙකුට විශේෂ මිලකට …..
මිළ ගනන් සාකච්ඡා කළ හැක…..
Call -0777272460 ….
0701890571……

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම