මීරිගම අධිවේගී මාර්ගයට සහ දුම්…

, , Leave a comment

මීරිගම අධිවේගී මාර්ගයට සහ දුම්රිය ස්ථානයට විනාඩි කීපයක දුර.පර්චස් 43 යි .නිදන කාමර 5යි.නාන කාමරයයි.වර්ග අඩි 2600ක විශාල නිවස.බ්ම්කට්ට්.ගොඩනැගිලි සැලැසුම් අනුමත කර ඇත.බ්ම්සව්‍ ය සහතික ඇත.කොස්. තේක්ක.සාදික්කා .කලුවර.මහෝගනි.ඇතුලු වට්නා දැව හා රඹුටන් .අඹ වර්ග වැනි පලතුරු වර්ග රැසක් ඇත. ගමනා ගමනයට පහසුකම් සහිතයි.ඉඩම වටා තාප්පය ගසා ඇත. ජලනල පහසුකම් සහිත දෙමහල් නිවස.0715928644 අංකයට කතා කර ම්ල තීරණය කළ හැක.(හිමිකරු ව්දේශ ගතවන බැවින් ඉතා ඉක්මනින් විකුනනු ලැබේ.)80,00000

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම