මීරිගම අධි වේග පිවිසුම අසල නිව…

, , Leave a comment

මීරිගම අධි වේග පිවිසුම අසල නිවසක් කුලියට දීමට අැත. විල් වත්ත දුම්රිය පොළට 500m දුරින්, මීරිගම ට 1.5km පමණ.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම