මීරිගම අපනයන සැකසුම් කළාපයේ පි…

, , Leave a comment

මීරිගම අපනයන සැකසුම් කළාපයේ පිහිටි ආහාර නිෂ්පාදන සමාගමක නිෂ්පාදන අංශයේ ගැහැණු / පිරිමි ඇබෑර්තු.
# දිවා /රාත්‍රී වැඩ මුර
# පිරිමි : රු 1,400/-
# ගැහැණු : රු 1,050/-
# EPF / ETF සහිත මාසික වැටුප් හිමිවන අතර මාසය මැදදී අත්තිකාරම් මුදලක් ලබා ගත හැක..
# වයස අවුරුදු 18 – 55 අතර අයවලුන් පමණක් අමතන්න. ( 0716 094 955 – මිලින්ද)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම