මීරිගම අපිට හෙට (03/31) විදුලි…

, , Leave a comment

මීරිගම අපිට හෙට (03/31) විදුලිය විසන්ඳි වන විදිය.

උදේ 5.30 සිට 9 දක්වා පැය 3යි විනාඩි 30යි.
හවස 4 සිට 6 දක්වා පැය 2යි.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම