මීරිගම අපි ගෘපයේ ඇඩ්මින් වරුන්…

, , Leave a comment

මීරිගම අපි ගෘපයේ ඇඩ්මින් වරුන්ට සහ මීරිගම ලං.වි.ම පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයේ සේවකයන්ට ස්තුතියි!

මාර්ගයේ අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කිරීමට පියවර ගෙන ඇත..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම