මීරිගම අපි ගෲපය search engine …

, , Leave a comment

මීරිගම අපි ගෲපය search engine එකක් විදිහට භාවිතා කරන හැටි ඔබ දන්නවාද??
දන්න අය ගොඩක් ඇති.. නොදන්න අයටයි මෙම පණිවිඩය..

“මීරිගම අපි” ගෲපයෙන් අපි ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු රැසක් ලබාගත්තේ මෙම ක්‍රමයෙනි..

ඔබට මෙම ගෲපයෙන් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය තොරතුරකට අදාල වචනයක්, 👉 සලකුණින් පෙන්වා ඇති ස්ථානයේ type කරන්න..

උදාහරණයක් 👉👉
“ඉඩම්” ලෙස type කලහොත් එම වචනය සහිත post සියල්ලම ඔබට බලාගත හැක..

👣මෙය නොදන්නා අයට පමණි..😃
👣දන්නා අය මේ post එක දැක්කේ නෑ වගේ යන්න.. 😇

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම