‘මීරිගම අපි’ ට අළුත් වැඩකට…ප…

, , Leave a comment

‘මීරිගම අපි’ ට
අළුත් වැඩකට…පරණ සපත්තු, බෑග් සහ ඇඳුම් එකතු කරන්න හිතුනා…
තවදුරටත් පාවිච්චියට ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ සපත්තු,බෑග් සහ ඇඳුම් ඕනෑ තරම් ඔබ නිවාස වල ඇති….
ඒ දේවල් අත්‍යාවශ්‍ය දරුවන් සොයා ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවට හානි නොවන් ලෙස ලබා දෙන්නයි සූදානම…
මේ සත්කාර්‍යය ගැන ඔබේ අදහස් සහ යෝජනා කමෙන්ටුවක් ලෙස සටහන් තබනවා නම්,
මේ වැඩේ එලා ගන්න
“මීරිගම අපි” ට පහසුවක් වේවි…
#උදව්වක්

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම