මීරිගම අපි නමින් හොර ගෘප් වැහි…

, , Leave a comment

මීරිගම අපි නමින් හොර ගෘප් වැහි වැහැලා. මේ නම ඔ්නම කෙනකුට ගත හැකියි ගෘප් අටව ගත්ත හැකියි. එත් අපි වගකීමක් සහිතව මේ නමින් ආරම්භ කරපු පළමු ගෘපයයි. සාමාජිකයන් 20000ට වඩා ඉන්නේ අපේ ගෘපයේ. අපට කිය හැකි වංචනිකයන්ට අසුවී අපට දොස් නොකියන්න යන්න පමණයි. ඔබට ඒ ඔ්නම තැනකින් සෙතක් වෙනවානම් ඒ එකක හිටිම අපට ගැටලුවකුත් නොවේ. අපි කරන කියන දේ පැහැදිලිව ගෘපයේ විවෘතව දානවා.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම