“මීරිගම අපි” මීරිගම අපේ මිනිසු…

, , Leave a comment

“මීරිගම අපි” මීරිගම අපේ මිනිසුන්ගේ හුස්ම රැකුමට එකතුවන්න කල ඇරයුම ප්‍රකාර මීරිගම ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලයේ 2005 උසස්පෙල කණ්ඩායම විසින් අද දවසේ රුපියල් ලක්ෂයකට (රු 142,000.00) වඩා වටිනාකමින් යුතු..කෝවිඩ් රෝගීන් සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීමට රෝහලට අත්‍යාවශ්‍යව පැවති Syringe Pump, Puls Oximeters සහ තවත් භාණ්ඩ තොගයක් මීරිගම මූලික රෝහල්හි අධිකාරීතුමා වෙත පරිත්‍යාග කරන්නට කටයුතු කර තිබුනා.
මේ සත්කාර්ය වෙනුවෙන් කැපවූ…දායකත්වය දැක්වූ….
මීරිගම ඩී.එස්.සේනානායක විදුහල් 2005 ආදි සිසු සැමට…
“මීරිගම අපි” වෙනුවෙන්..
හෘදයාංගම ස්තුතිය..!!

#මීරිගමට_හුස්මක්
#Breath_to_Mirigama

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම