මීරිගම අපි වෙනුවෙන් #අකුරුකර…

, , Leave a comment

මීරිගම අපි වෙනුවෙන්
#අකුරුකරනටඅත්වැලක්
අරගලයේ.
තාම අපි ඉන්නවා
#cafeone
ඉදිරිපිට

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම