මීරිගම අපි සමූහයට එක් වෙන්න හද…

, , Leave a comment

මීරිගම අපි සමූහයට එක් වෙන්න හදනකොට ඔබෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් අහනවා. එකක් ඔබ මීරිගම අයෙක්ද යන්න.
දෙවනුව අහන්නේ සමූහයේ නීතිමාලාවට එකගද නැද්ද කියන එක.
ඉතාම වැදගත් දේ අන්න ඒ දෙවැන්න. ඒ අහන දේට කිසිවක් නොලියනවා කියන්නේම ඔබ අපේ සමූහටය අවශ්‍ය නෑ කියන එකයි.
ඒකට එකග වෙනවා කියන්නේ අවම තියන සීමිත නීති ටික කියවලාවත් ඇති කියන උපකල්පනය මත.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම