මීරිගම ,අබේපුස්ස අවටින් ගෙයක් …

, , Leave a comment

මීරිගම ,අබේපුස්ස අවටින් ගෙයක් මිලදී ගන්න ඔනා.දන්න කට්ටිය කියන්න.ලක්ෂ 40 අඩුවෙන්

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම