මීරිගම අවට පුරාණ මීරිගම -බෝතලේ…

, , Leave a comment

මීරිගම අවට
පුරාණ මීරිගම -බෝතලේ පාර
මාවීහේනට යන පාර
විල්වත්තෙ බෝගහහේන සහ ඒ අවට අතුරු පාරවල් ඔක්කෝම යන්න බැරි තරම් අබලන්

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම