මීරිගම අවටින් ඉඩමක් සමග අංගසම්…

, , Leave a comment

මීරිගම අවටින් ඉඩමක් සමග අංගසම්පූර්ණ නිවසක් අවශ්‍යයි.
( ලක්ෂ 25 – 50 )අතර ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍ය වේ.
මේ number එකට (78) 796 4169 whatapp කරන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම