මීරිගම අවටින් පාවිච්චි කරන ලද …

, , Leave a comment

මීරිගම අවටින් පාවිච්චි කරන ලද පාපැදියක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය වේ…විකිණීමට තිබේ නම් දුරකතන අ‍ංකය ලබා දෙන්න …ස්තුතියි ..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම