මීරිගම අවටින් හෝ එහාට වෙන්න ර…

, , Leave a comment

මීරිගම අවටින් හෝ එහාට වෙන්න
රු .10000 පමණ කුලියට නිවසක් අවශ්‍යයි කොමෝඩ් සහිතව බාත් රූම් එකක් ගේ ඇතුලත තිබිය යුතුයි . ටිකක් කුඩා උනාට කමක් නැත.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම