මීරිගම අවටින් Data Entry සදහා …

, , Leave a comment

මීරිගම අවටින් Data Entry සදහා පරිගණක දැනුම ඇති සේවීකාවක් අවශ්‍යයි.
ඉහලා වැටුප්
වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 077777 93 27

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම