මීරිගම අවට ඉලෙක්ට්‍රික් වැඩ කර…

, , Leave a comment

මීරිගම අවට ඉලෙක්ට්‍රික් වැඩ කරන මහත්මයෙකු ඉන්නවද??
ගෙදරක හදිස්සි ඉලෙක්ට්‍රික් වැඩක් හෙට උදේ කර ගන්න..
0777710209

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම