මීරිගම අවට ඔයාලට විදුලිබලය පිළ…

, , Leave a comment

මීරිගම අවට ඔයාලට විදුලිබලය පිළිබඳ මොනවත් ප්‍රශ්නක් වෙලා නැද්ද…පොඩ්ඩක් කලපනාවෙන් ඉන්න…දැන් දවස් දෙකක විතර ඉදන්…විදුලිබලය ඉතා අඩු මට්ටමක පවතී. තවත් සමහරක් වෙලාවට විදුලිය අඩුවෙමින් වැඩිවෙමින් යයි..මේ නිසා ඔබගේ නිවසේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික් විදුලි උපකරණ ක්‍රියා කරවීමේදී කල්පනාකාරී වන්න ….වේයන්ගොඩ, පස්යාල විදුලිබල මණ්ඩලවල දුරකතන ඇමතුම් වලට පිළිතුරු නොදෙයි..ඔබගේ ප්‍රදේශවලටත් මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ අදාළ පාර්ශවයන් දැනුවත් කරන්න ……

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම