මීරිගම අවට කම්බි කනු අඩි 7 උස …

, , Leave a comment

මීරිගම අවට කම්බි කනු අඩි 7 උස ඒවා අඩුවට ගන්න කොහෙද තියෙන්නේ කනු 20ක් ඕන දැනට රුපියල් 650ට තියෙනවා එයිට අඩු ත්ණ් තියෙනවාද

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම