මීරිගම අවට පැල 50ක් (අඹ, දූරිය…

, , Leave a comment

මීරිගම අවට පැල 50ක් (අඹ, දූරියන් වැනි පලතුරු පැලද ඇතුලුව) පමන සිටුවීමට පුද්ගලික නොවන ඉඩමක් තිබේද ???

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම