මීරිගම අවට මෙවැනි බල්බ් වලින් …

, , Leave a comment

මීරිගම අවට මෙවැනි බල්බ් වලින් පමනක් ( වෙනත් කවර රහිථව ) සැදුම් ලත් ලයිට් වැල් කිහිපයක් මිලදී ගැනීමට ඇති තැනක් තිබේද?

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම