මීරිගම අවට විකිණීමෙන් පසු මුද…

, , Leave a comment

මීරිගම අවට විකිණීමෙන් පසු මුදල් ගණු දෙනු පියවන පදනම මත නිමි ඇදුම් ලබා දෙන ස්ථාන තියෙනවා නම් අමතන්න…
අපි ඔබේ නිම් ඇදුම් විකුණා දෙන්න ම්.
0714102690

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම