මීරිගම අවට විහාරස්ථානයක් සදහා …

, , Leave a comment

මීරිගම අවට විහාරස්ථානයක් සදහා මහ ටැක්ටර් ඇතුලු සැහැල්ලු වාහන රියදුරකු ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍ය වී ඇත.සිත් ගන්නා සුලු වැටුපක්..
(0718410221)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම