මීරිගම ආයෝජනා කලාපයේ පිහිටි කර…

, , Leave a comment

මීරිගම ආයෝජනා කලාපයේ පිහිටි කර්මාන්ත ශාලාවක් සදහා

KOMATSU 2TON FORK LIFT
කොමට්සු ටොන් 2ෆොක් ලීෆ්ට්
සහ
KOMATSU PC50 EXCAVATOR
කොමට්සු පීසී 50 එක්ස් කැවෙටර මානව හැසිරවියහැකි පලපුරුද්ද සහිත/රහිත
රියදුරු ඉතා ඉක්මනින් උවමනායි. දිනපතා වැඩ. හොඳ වැටුප්.

ඉක්මනින් අමතන්න
0773717430
0773717433
0715153040

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම