මීරිගම ඇඟලුම් ආයතනයකට ගැහැනු …

, , Leave a comment

මීරිගම ඇඟලුම් ආයතනයකට ගැහැනු / පිරිමි මැෂින් ක්‍රියාකරවන්නන් සදහා රැකියා ඇත.
පුහුණු වී සේවය කල හැක..

මිරිගම අවටින් පමණයි .

075 5152865..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම