මීරිගම ඉඩමක් කුලියට දීමට. …

, , Leave a comment

මීරිගම ඉඩමක් කුලියට දීමට.

මීරිගම BOI මායිමේ පර්චස් 50 ක්
තෙකලා විදුලිය
වාහන කිහිපයක් ගාල් කිරීමේ හැකියාව

මීරිගම මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමට 3km
මීරිගම අයෝජන කලාපයට (කර්මාන්තපුරය) 500m
ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට 1km

ඉඩම පර්චස් 50 කට වඩා ඇති බැවින් සහ ඉහල ආර්ථික වටිනාකමක් සහිත පරිසරය හේතුවෙන් ඔබගේ අවශ්‍යතාව මත ව්‍යාපාරික කටයුතු සදහා වුවද භාවිතා කල හැකිය ( කර්මාන්ත ශලාවක්, නිෂ්පාදනාගාරයක්……..) විශාල ලොරි, කන්ටේනර් හැසිරීම් ඉඩකඩ

විමසීම් : 074 190 4 190

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම