මීරිගම ඉහළ කලුඅග්ගල සුන්දර වෙ…

, , Leave a comment

මීරිගම ඉහළ කලුඅග්ගල
සුන්දර වෙල් යායකට මායිම්ව පිහිටා ඇති පර්චස් 23ක ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට .
කාමර 3යි සාලෙයි කුස්සියයි බාත් රූම් එකයි
කපරාරු කරන්න විතරයි තියෙන්නේ
කරන්ට් එක තියෙනවා .
ලිං වතුර
මීරිගම නගරයට 9km
242 බස් එකට 2km
251 බස් එකට 2km
ලක්ෂ 35
0758045088

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම