මීරිගම ඔබගේ නිවාස සැලසුම් අවශ්…

, , Leave a comment

මීරිගම ඔබගේ නිවාස සැලසුම් අවශ්‍යතා සඳහා
කතා කරන්න
0724905050
(WhatsApp / Viber / imo පහසුකම සහිතයි)
– – –
සැ.යු. ඉදිකිරිම් කටයුතු සිදු නොකෙරේ.
සැලසුම් පමණි
– – –
මීරිගම කණ්ඩලම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම