මීරිගම ඔබට මිලදී ගැනීමට අදහස ඇ…

, , Leave a comment

මීරිගම ඔබට මිලදී ගැනීමට අදහස ඇතොත්….

කෑගල්ල මොලමුරේ මාවතේ පර්චස් 21 ක ඉඩමක් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.
ප්‍රධාන කාන්තා සහ පිරිමි ඡාතික පාසල් වලට ඇවිද යන දුරින්,
කෑගල්ල නගරයට මිනිත්තු 4 යි.විදුලිය, නල ජලය සහ ළිං ජලය නිරවුල් ඔප්පු සහ යහපත් වටපිටාවකින් යුක්තයි.
ලක්ෂ 68.5කි.

විමසීම් – 0779813365

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම