මීරිගම කඩ කාමර ගිණි ගණම් ඇයි? …

, , Leave a comment

මීරිගම කඩ කාමර ගිණි ගණම් ඇයි?

ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න කෙනෙක්ට විශාල මුදලක් කුලිය සඳහා ම මුලින් වියදම් කරන්න වෙනව. ඊට පස්සෙ තමයි ව්‍යාපාරයට අවශ්‍ය කරන දේවල් ගන්න වෙන්නෙ. එතනටත් මූලිකව ලොකු වියදමක් යනව. ඊට අමතරව අනිකුත් යටිතල පහසුකම් වලට වියදම් යනව මාස්පතා. එතකොට ව්‍යාපාරය ආරම්භ කල දින සිට ඒ ගැන වැඩි දෙනෙක් නොදන්න නිසා එය ප්‍රසිද්ධ වෙන්න කාලයක් අනිවාර්යයෙන් යනව. ඒ කාලය තුල වෙළඳාමක් හොඳින් සිදු නොවෙන අවස්ථාව වැඩියි. එතකොට ව්‍යාපාරයට යම් ලාභයක් ලබන්න ලොකු කාලයක් යනව අතින් පාඩු ලබමින්. අවසානය වෙන්නෙ මාස කීපයක් යද්දි ව්‍යාපාරය වහල දාන්න වෙන එක.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම