මීරිගම කණ්ඩලම අධිවේගී පිවිසුමට…

, , Leave a comment

මීරිගම කණ්ඩලම
අධිවේගී පිවිසුමට 1km දුරින් පිහිටි
හරි හතරැස් පර්චස් 15ක ඉඩම විකිණීමට
නිරවුල් ඔප්පු
පර්චසයක් ලක්ෂ 2යි
විමසීම්
0715606973
0714152278

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම