මීරිගම කණ්ඩලම අවටින්, වගා කටයු…

, , Leave a comment

මීරිගම කණ්ඩලම අවටින්, වගා කටයුත්තක් සඳහා පර්චස් 10 – 20 අතර තැනිතලා මුඩු ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි. කරුණාකර දුරකථන අංකයක් සඳහන් කරන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම