මීරිගම, කණ්ඩලම – වල්බෝතලේ නිවස…

, , Leave a comment

මීරිගම, කණ්ඩලම – වල්බෝතලේ නිවසක් කුලියට දීමට ඇත.

කණ්ඩලම හන්දියට මීටර් 500 පමණ දුරින් වල්බෝතලේ පන්සලට ගමන් කරන මාර්ගයේ නිවස පිහිටා ඇත.

සාලය, නිදන කාමර දෙකක්, කෑම කාමරය, කුස්සිය හා නාන කාමරයකින් සමන්විතයි.

මාසික කුලිය රු 15,000/-

විස්තර සඳහා අමතන්න 071 81 72 644

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම