මීරිගම කණ්ඩලම හන්දියට මීටර් 80…

, , Leave a comment

මීරිගම කණ්ඩලම හන්දියට මීටර් 800 දුරින්, 221 මාර්ගයට 500 m දුරින් පර්චස් 17 ක ඉඩම විකිණීමට
0712663378

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම