මීරිගම කන්ඩලම මීරිගම නගරට 4km …

, , Leave a comment

මීරිගම කන්ඩලම
මීරිගම නගරට 4km
මීරිගම අධිවේගී පිවිසුන් මාර්ගයට 3km
කදන්ගමුව පාසලට 850m
බස් පාරට 750m
පර්චස් 12.95
සින්නක්කර ඔප්පු
ලක්ෂ 15/=
0713859586

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම