මීරිගම කන්ඩලම කටුවකැලේ අදිවේගය…

, , Leave a comment

මීරිගම කන්ඩලම කටුවකැලේ අදිවේගයට km 2 නුදුරින් පර් 17 ක ඉඩම සමග පදින්චියට සුදුසු අඩක් නිම කල නිවසක් විකිණීමට ඇත විදුලිය ලිං ජලය නල ජල පහසුකම් ඇත විමසන්න 071 3191959

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම