මීරිගම .කලුඅග්ගල පර්චස් .295.ක…

, , Leave a comment

මීරිගම .කලුඅග්ගල පර්චස් .295.ක.ඉඩමක් .ඉතා .ඉක්මනින් .විකිණීමට ඇත .පර්චස් එකක් 30.000..තව ද…ගැනුම්කරුවන් ට..මිල .ගනන් .කතා කරනල්.වෙනසක් කර ගත..හැකිය .අමතන්න .0741568798.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම