මීරිගම කලුඅග්ගල ප්‍රාථමික පාසල…

, , Leave a comment

මීරිගම කලුඅග්ගල ප්‍රාථමික පාසලට යාබදව පිහිටි..
පර්චස් 25.1ක..

එක් පසකින් මනරම් වෙලකට යාබද ඉඩම විකිණීමට ඇත..
සින්නක්කර නිරවුල් ඔප්පු..
වෙන්දේසි ඉඩමකින් මිලදි ගත් කොටසකි.
ඉඩමට අඩි 12කට වැඩි පාරක් ඇත..

ලක්ශ 18.5ක්
කෝකිල: 0713626366
අමතන්න(මිල සදහන් කර ඇත).

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම