මීරිගම, කීනදෙනිය අබේපුස්ස, කන්…

, , Leave a comment

මීරිගම, කීනදෙනිය අබේපුස්ස, කන්ඩලම
අවටින් විකිණීමට ඇති අංගසම්පූර්න නිවසක් හෝ ප්‍රධාන පාර ආසන්නයේ ඇති ඉඩමක් ඉක්මනින් අවශ්‍යයි. අමතන්න 0767520366

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම