මීරිගම කොටදෙනියාව පාරෙ, නාවානෙ…

, , Leave a comment

මීරිගම කොටදෙනියාව පාරෙ, නාවානෙ කඩ කාමරයක් බදු දිමට ඇත. වාහන නැවැත්වීමට ඉඩ ඇත.
0712512934

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම